शिव  पचांक्षरा स्तोत्रम्   शिव  पचांक्षरा स्तोत्रम्

नागेद्रहाराय त्रिलोचेनाय भस्मागरागाय महेश्वराय।

नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नम: शिवाय।।

मन्दाकिनीसलिलचन्दनचर्चिताय नन्दीश्वरप्रमथनाथमहेश्वराय।

मन्दारपुष्पबहुपुष्पसुपूजिताय तस्मै मकाराय नम: शिवाय।।

शिवाय गौरीवदनाब्जबृंदा सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय।

श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नम: शिवाय।।

वशिष्ठकुम्भोद्भवगौतमार्यमूनीन्द्र देवार्चिता शेखराय।

चन्द्रर्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नम: शिवाय।।

यज्ञस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय।

दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै यकाराय नम:शिवाय।।

पंचाक्षरमिंद पुण्यं य: पठेच्छिवसंनिधौ।

शिवलोकमावाप्नोति शिवेन सह मोदते।।

You may also like...